Ot en Sien Header

Buitenschoolse opvang

U kent het wel: de school gaat uit en de kinderen stormen naar buiten. Ze zijn vrij en blij dat ze even niets meer moeten. Daar willen ze van genieten. Dit gevoel willen we bij de BSO van Ot en Sien vasthouden. Je betaalt als ouders geen extra kosten voor het vervoer van en naar school. Onze BSO biedt 3 verschillende opvangsoorten:

1) Voorschoolse opvang
Vanaf 06.30 zijn de kinderen welkom. Als kinderen nog niet in de gelegenheid zijn geweest te ontbijten dan biedt de voorschoolse opvang de mogelijkheid om een van thuis meegebracht ontbijt te nuttigen voor 07.30. Ot en Sien verstrekt hierbij het drinken. Verder is er ruimte voor activiteiten aan tafels, zoals tekenen of een spelletje. Er wordt bewust gekozen voor rustige activiteiten zodat de sfeer en het klimaat aansluit bij de houding die op school bij binnenkomst wordt verwacht. De kinderen worden door de begeleiders van Ot en Sien naar school of in de klas gebracht.

2) Naschoolse opvang
Na schooltijd gaan de kinderen van de klassen naar het verzamelpunt op hun basisschool. Daar staat de begeleider van Ot en Sien klaar om de kinderen op te vangen. De begeleider vervoert de kinderen naar kinderdagopvang. Ot en Sien vervoert de kinderen volgens de veiligheidseisen. Wij vinden het de belangrijkste taak van onze opvang dat kinderen voor hun vrijetijdsbesteding op de BSO terecht kunnen. Door te knutselen, kleuren en spelletjes doen. Ook kan je bij ons buitenspelen bij een ruimte speciaal voor de BSO, of binnen met Lego, poppen of auto’s of gewoon lekker luieren. Alles kan en mag bij Ot en Sien.

3) Vakantieopvang
Ouders kunnen een vakantiecontract afsluiten, maar ook ouders die een 40 weken overeenkomst hebben kunnen ook (extra) gebruik maken van de BSO in vakanties. Bij Ot en Sien willen we de kinderen zoveel mogelijk een vakantiegevoel geven. Door thema’s te kiezen, zoals bijvoorbeeld water, tuinieren, bakken of kokkerellen, of door het organiseren van uitjes. Naast de boerderij in Staphorst zijn in het voorjaar en zomer altijd dieren te vinden, schapen, lammetjes, pony’s en kalfjes.

Vanwege de toestroom op dit moment van de BSO nemen wij geen nieuwe kinderen aan.