Ot en Sien Header

Opvang tarieven 2024

23 oktober 2023

Onze tarieven per 1 januari 2024 *

KDO vast € 9,65

KDO flexibel € 10,05

BSO vast € 8,30

BSO flexibel € 8,65

Natuurlijk betaal je bij ons alleen de uren die je afneemt, wij werken niet in dagdelen. Zo kunnen wij flexibele opvang leveren, en meegaan in de wens van de werkende ouder.
Mocht u interesse hebben in onze opvang nodigen wij u en uw kind(eren) uit om vrijblijvend kennis te komen maken, en eventueel een passend contract met u af te sluiten.

*(Zoals het nu lijkt hanteren wij deze uren, maar er kan d.m.v. een nieuwe regering nog evt. wijzigen ontstaan in het nieuwe jaar.)