Ot en Sien Header

Visie

Ieder kind is een uniek individu en heeft het recht als zodanig te worden gewaardeerd en gerespecteerd. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit en een veilige en warme omgeving voor kinderen waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken. We zijn van mening dat kinderopvang voor zowel de kinderen als hun ouders een prettige ervaring dient te zijn. De stap om uw kind aan een ander toe te vertrouwen is al groot genoeg.

Wij willen de kinderen een plek bieden waar ze zich op hun gemak voelen. Een plek waar de kinderen met veel plezier naar toe gaan. Maar ook een plek met mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, stelt Ot en Sien eisen ten eerste aan de pedagogische werker. De wijze waarop hij/zij met de kinderen, de ouders en met elkaar omgaan, bepaalt voor een belangrijk deel of de opvang ook inderdaad de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen. Daarnaast spelen de ruimte, veiligheid en hygiëne een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen.

In de Wet Kinderdagopvang is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen onze kinderdagopvang moet voldoen. De wet verplicht onze opvang tot verantwoorde kinderopvang. Dat is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom moeten wij zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Daarnaast moet onze opvang aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en voldoen aan opleidingseisen.

Een kind heeft een plicht gevoel dat hem niet opgedrongen is, het houdt van orde en regelmaat, het houdt zich aan de regels en verplichting. Het verlangt slechts dat de last niet te zwaar weegt, dat zijn schouders de last kunnen dragen, dat het begrip zal vinden wanneer het in onzekerheid verkeert, wanneer het uitglijdt of wanneer het vermoeid blijft staan en naar adem snakt”

uit Janusz Korczack, Hoe houd je van een kind.