Ot en Sien Header

Volop plek voor 0-4 jarigen

2 februari 2024

Voor de KDO kinderen 0 – 4 jaar is erg geen wachtlijst dus volop plek.

Vanwege de toestroom op dit moment van de BSO nemen wij geen nieuwe kinderen aan.